สพม.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดี

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย   นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยและบุคลากร สพม.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญเรือน ศรีวิไล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย