ผู้บริหาร สพม.สุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม

นายสุดเขต สวยสม

ผอ.สพม.สุโขทัย

นายวัลลภ เอี่ยมมะ

นายวัลลภ เอี่ยมมะ

รอง ผอ.สพม.สุโขทัย
นายศราวุธ คำแก้ว

นายศราวุธ คำแก้ว

รอง ผอ.สพม.สุโขทัย