บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นางจิรโรจน์ จิระเจริญวงศ์

นางจิรโรจน์ จิระเจริญวงศ์

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นางกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัย

นางกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางนุชจรินทร์ แจ่มสากล

นางนุชจรินทร์ แจ่มสากล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.ยุพิน ทับจาก

น.ส.ยุพิน ทับจาก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ