หน้าแรก

สพม.สุโขทัย

We are family

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม

ธีรโชติ พระเจริญ

11 เมษายน 2567

ธีรโชติ พระเจริญ

11 เมษายน 2567

ธีรโชติ พระเจริญ

11 เมษายน 2567
นายสุดเขต สวยสม
ผอ.สพม.สุโขทัย
ประวัติการทำงาน

เว็บไซต์กลุ่มงาน สพม.สุโขทัย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ

 • 5 เมษายน 2567 แจ้งการจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่พลาดโอกาสจากการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 4 เมษายน 2567 การแนบเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ข่าวโดย จินตนา ทองกล่ำ
 • 28 มีนาคม 2567 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ข่าวโดย จินตนา ทองกล่ำ
 • 28 มีนาคม 2567 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 26 มีนาคม 2567 การจัดหาที่เรียนนักเรียนที่พลาดโอกาสจากการสอบ/คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ข่าวโดย admin
 • 25 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญงาน ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 1 มีนาคม 2567 ประกาศ ราชชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 10 เมษายน 2567 ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 5 เมษายน 2567 ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 4 เมษายน 2567 การแนบเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ข่าวโดย จินตนา ทองกล่ำ
 • 28 มีนาคม 2567 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ข่าวโดย จินตนา ทองกล่ำ
 • 25 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญงาน ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 1 มีนาคม 2567 ประกาศ ราชชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 13 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาควงามปลอดภัยประจำหอพักโครงการห้องเรียนกีฬา ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศขายพัสดุทีไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ปี 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 16 ตุลาคม 2566 แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตามสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว139,ว141,ว147,ว148 ลว. 28 ,30 ส.ค.66,7,12 ก.ย.66)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 17 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 27 กรกฎาคม 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 17 กรกฎาคม 2566 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา 8 รายการประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 17 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 17 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 17 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 1 มีนาคม 2567 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 21 กุมภาพันธ์ 2567 ชื่อเรื่อง ศึกษาการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้ศึกษาวิจัย ระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก็วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพม.สุโขทัย ข่าวโดย admin
 • 21 พฤศจิกายน 2566 รูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอน สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ข่าวโดย admin
 • 8 พฤศจิกายน 2566 ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเกมการเล่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ ผู้วิจัย นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ ข่าวโดย admin
 • 8 พฤศจิกายน 2566 ชื่อผลงานวิจัย : รูปแบบการพัฒนาข้อตกลงในการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษาตามจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผู้วิจัย : ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ข่าวโดย admin
 • 3 พฤศจิกายน 2566 ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้กระบวนการบริหารแบบ 5P4Q ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ชื่อผู้รายงาน นายยศภัค จรัสศุภชยา ข่าวโดย admin
 • 3 พฤศจิกายน 2566 ชื่อเรื่อง รูปแบบการดำเนินงานการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนสู่สถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ชื่อผู้ประเมิน อำนาจ อัปษร ข่าวโดย admin
 • 27 ตุลาคม 2566 รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้วิจัย : นางจารุวรรณ บุญโต ข่าวโดย admin
 • แบบประเมินความพึงพอใจ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

  ด้านการบริหารทั่วไป
  ด้านการบริหารงบประมาณ
  ด้านวิชาการ
  ด้านบริหารงานบุคคล