หน้าแรก

สพม.สุโขทัย

We are family

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม

ธีรโชติ พระเจริญ

17 พฤษภาคม 2565

ธีรโชติ พระเจริญ

15 พฤษภาคม 2565

ธีรโชติ พระเจริญ

12 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ

 • 3 พฤษภาคม 2565 ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ธุรการ,บุคลากร สพม.ตาก ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 2 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานบริการลูกค้า กสท สุโขทัย (NT) จะดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความตระหนักรู้ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ไอซีทีของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 27 คน ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ข่าวโดย admin
 • 2 พฤษภาคม 2565 แจ้งจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าเเห่งแผ่นดิน พ.ค.-มิ.ย. 65 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 28 เมษายน 2565 ส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย บุคคลากรห้องเรียนกีฬา เดือน มีนาคม 2565 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 28 เมษายน 2565 ส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ครูผู้ทรงคุณค่า เดือน มีนาคม 2565 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 28 เมษายน 2565 ส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ครูสอนภาษาจีน เดือน มีนาคม 2565 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 12 เมษายน 2565 ประชาสัมพัมธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 12 เมษายน 2565 ประชาสัมพันธ์การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพขรบูรณ์ ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 18 เมษายน 2565 โรงเรียนอุดมดรุณีรับสมัครครูอัตราจ้าง ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 7 เมษายน 2565 รับสมัครคัดลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 8 มีนาคม 2565 การรับย้าย/รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 7 มีนาคม 2565 ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 23 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 23 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 21 มกราคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 10 มกราคม 2565 โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 27 เมษายน 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.-มี.ค.65) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 27 มกราคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.64-ธ.ค.64) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 28 ตุลาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 25 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 19 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 5 ตุลาคม 2564 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอน ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 14 กันยายน 2564 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 9 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ(Oparating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 29 เมษายน 2565 ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ผู้รายงาน ศมณณ์ญา บุญประสพ ข่าวโดย admin
 • 28 มีนาคม 2565 รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนเมืองเชลียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้รายงาน นางสาวอัญชิสา สารีบุตร ข่าวโดย admin
 • 28 มกราคม 2565 การประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวังทองวิทยา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ของ นายณัฐพล  คัมภีรพจน์ ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ของ นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.38 ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 การบริหารคุณภาพวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัย นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผู้รับผิดชอบ นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ข่าวโดย admin