หน้าแรก

สพม.สุโขทัย

We are family

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม

ธีรโชติ พระเจริญ

29 พฤษภาคม 2567

ธีรโชติ พระเจริญ

29 พฤษภาคม 2567

ธีรโชติ พระเจริญ

29 พฤษภาคม 2567
นายสุดเขต สวยสม
ผอ.สพม.สุโขทัย
ประวัติการทำงาน

เว็บไซต์กลุ่มงาน สพม.สุโขทัย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ

 • 28 พฤษภาคม 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 23 พฤษภาคม 2567 ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรณีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ว 1870 ลว 21 พ.ค.2567 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 17 พฤษภาคม 2567 โครงการอบรม หลักสูตร “กฎหมายการคลังที่ผู้ปฏิบัติงาน..ต้องรู้ ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 14 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียน 3 แบบ 216 ของ โรงเรียนอุดมดรุณี ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 9 พฤษภาคม 2567 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูลการขายทอดตลาดอาคารเรียน 3 แบบ 216 ของโรงเรียนอุดมดรุณี ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 8 พฤษภาคม 2567 แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว(Home School) ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 7 พฤษภาคม 2567 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ข่าวโดย จินตนา ทองกล่ำ
 • 2 พฤษภาคม 2567 สำรวจรายชื่อผู้รับบำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม 18 เขต ที่มีความประสงค์ขอย้ายฐานข้อมูล ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 14 พฤษภาคม 2567 ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพนักงานขับรถ ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 7 พฤษภาคม 2567 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ข่าวโดย จินตนา ทองกล่ำ
 • 30 เมษายน 2567 ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (สาขาคณิตศาสตร์) ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 22 เมษายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ข่าวโดย จินตนา ทองกล่ำ
 • 19 เมษายน 2567 ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 10 เมษายน 2567 ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 5 เมษายน 2567 ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 4 เมษายน 2567 การแนบเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ข่าวโดย จินตนา ทองกล่ำ
 • 14 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียน 3 แบบ 216 ของ โรงเรียนอุดมดรุณี ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 9 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูลการขายทอดตลาดอาคารเรียน 3 แบบ 216 ของโรงเรียนอุดมดรุณี ประกาศ ณ วันที่9 พฤษภาคม 2567 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 1 พฤษภาคม 2567 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน ๓ แบบ ๒๑๖ จำนวน ๑ หลัง ของโรงเรียนอุดมดรุณี ข่าวโดย จินตนา ทองกล่ำ
 • 22 เมษายน 2567 เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศขายพัสดุทีไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ปี 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 16 ตุลาคม 2566 แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตามสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว139,ว141,ว147,ว148 ลว. 28 ,30 ส.ค.66,7,12 ก.ย.66)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 17 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 27 กรกฎาคม 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 1 มีนาคม 2567 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 21 กุมภาพันธ์ 2567 ชื่อเรื่อง ศึกษาการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้ศึกษาวิจัย ระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก็วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพม.สุโขทัย ข่าวโดย admin
 • 21 พฤศจิกายน 2566 รูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอน สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ข่าวโดย admin
 • 8 พฤศจิกายน 2566 ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเกมการเล่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ ผู้วิจัย นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ ข่าวโดย admin
 • 8 พฤศจิกายน 2566 ชื่อผลงานวิจัย : รูปแบบการพัฒนาข้อตกลงในการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษาตามจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผู้วิจัย : ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ข่าวโดย admin
 • 3 พฤศจิกายน 2566 ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้กระบวนการบริหารแบบ 5P4Q ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ชื่อผู้รายงาน นายยศภัค จรัสศุภชยา ข่าวโดย admin
 • 3 พฤศจิกายน 2566 ชื่อเรื่อง รูปแบบการดำเนินงานการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนสู่สถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ชื่อผู้ประเมิน อำนาจ อัปษร ข่าวโดย admin
 • 27 ตุลาคม 2566 รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้วิจัย : นางจารุวรรณ บุญโต ข่าวโดย admin
 • แบบประเมินความพึงพอใจ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

  ด้านการบริหารทั่วไป
  ด้านการบริหารงบประมาณ
  ด้านวิชาการ
  ด้านบริหารงานบุคคล