หน้าแรก

สพม.สุโขทัย

We are family

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม

นายสุดเขต สวยสม
ผอ.สพม.สุโขทัย
ประวัติการทำงาน

เว็บไซต์กลุ่มงาน สพม.สุโขทัย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ

 • 9 มีนาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 8 มีนาคม 2566 การโอนเงินเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 2 มีนาคม 2566 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี และบริหารธุรกิจ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 16 กุมภาพันธ์ 2566 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 10 กุมภาพันธ์ 2566 ขอเยี่ยมชมอาคารเรียนโรงเรียนอนันตนารี(เดิม) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 6 กุมภาพันธ์ 2566 ขอความร่วมมือนำแจกใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.ประจำปี 2565 ว 474 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 6 กุมภาพันธ์ 2566 ตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 6 กุมภาพันธ์ 2566 ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งอื่นที่ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 9 มีนาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 2 มีนาคม 2566 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี และบริหารธุรกิจ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 16 กุมภาพันธ์ 2566 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 11 มกราคม 2566 แก้ไขปฏิทินและหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปีพ.ศ.2566 ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 3 มกราคม 2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566  (ต่างเขต) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 22 ธันวาคม 2565 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 22 ธันวาคม 2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี พ.ศ.2566 ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 7 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 18 มกราคม 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.65-ธ.ค.65) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 11 มกราคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 28 ธันวาคม 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 28 ธันวาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 12 ตุลาคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค-ก.ย.65) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 10 สิงหาคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย-มิ.ย.65) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 27 เมษายน 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.-มี.ค.65) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 27 มกราคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.64-ธ.ค.64) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยกลยุทธ์ SPOETSarD Model ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม : ผู้วิจัย นายสรายุทธ เกษรพรหม ข่าวโดย admin
 • 21 กันยายน 2565 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้าน ICT (RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ICT SPECIAL CLASSROOM CURRICULUM) โดย ดร.นฤภพ  ขันทับไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ข่าวโดย admin
 • 11 สิงหาคม 2565 การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการบริหารจัดการศึกษาบนฐานนวัตกรรมชุมชน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ผู้ประเมิน: อุไรวรรณ โพธิ์นาค ข่าวโดย admin
 • 11 สิงหาคม 2565 การประเมินโครงส่งเสริมทักษะชีวิตโดยใช้กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ผู้ประเมิน: อุไรวรรณ โพธิ์นาค ข่าวโดย admin
 • 29 เมษายน 2565 ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ผู้รายงาน ศมณณ์ญา บุญประสพ ข่าวโดย admin
 • 28 มีนาคม 2565 รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนเมืองเชลียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้รายงาน นางสาวอัญชิสา สารีบุตร ข่าวโดย admin
 • 28 มกราคม 2565 การประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวังทองวิทยา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ของ นายณัฐพล  คัมภีรพจน์ ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ข่าวโดย admin