หน้าแรก

สพม.สุโขทัย

We are family

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม

ธีรโชติ พระเจริญ

22 กันยายน 2566

ธีรโชติ พระเจริญ

22 กันยายน 2566

ธีรโชติ พระเจริญ

22 กันยายน 2566
นายสุดเขต สวยสม
ผอ.สพม.สุโขทัย
ประวัติการทำงาน

เว็บไซต์กลุ่มงาน สพม.สุโขทัย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ

 • 18 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 18 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 14 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เรื่อง การนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาตาก ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่าน การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 12 กันยายน 2566 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค กมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ประวัติ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 11 กันยายน 2566 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 3 เดือน(กรกฎาคม – กันยายน 2566) ว3274 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 11 กันยายน 2566 การโอนเงินเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 610 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 11 กันยายน 2566 แจ้งการเปิดตรวจการปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว3275 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 8 กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 18 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 18 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 14 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เรื่อง การนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาตาก ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่าน การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 12 กันยายน 2566 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค กมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ประวัติ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 8 กันยายน 2566 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 1 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 31 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โครงการห้องเรียนกีฬา และพนักงานรักษาความปลอดภัย ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 31 สิงหาคม 2566 การรับโอนพนักงานส่วนม้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)   ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 17 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 27 กรกฎาคม 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 17 กรกฎาคม 2566 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา 8 รายการประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 17 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 17 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 17 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 7 กรกฎาคม 2566 การเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 7 กรกฎาคม 2566 ประกาศเผยแพร่ร่างTOR/คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 19 มิถุนายน 2566 การพัฒนารูปแบบภาคีเครือข่ายความร่วมมือและหนุนเสริมโดยสหวิทยาเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ชื่อผู้วิจัย ศิริวรรณ ขวัญมุข ข่าวโดย admin
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยกลยุทธ์ SPOETSarD Model ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม : ผู้วิจัย นายสรายุทธ เกษรพรหม ข่าวโดย admin
 • 21 กันยายน 2565 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้าน ICT (RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ICT SPECIAL CLASSROOM CURRICULUM) โดย ดร.นฤภพ  ขันทับไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ข่าวโดย admin
 • 11 สิงหาคม 2565 การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการบริหารจัดการศึกษาบนฐานนวัตกรรมชุมชน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ผู้ประเมิน: อุไรวรรณ โพธิ์นาค ข่าวโดย admin
 • 11 สิงหาคม 2565 การประเมินโครงส่งเสริมทักษะชีวิตโดยใช้กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ผู้ประเมิน: อุไรวรรณ โพธิ์นาค ข่าวโดย admin
 • 29 เมษายน 2565 ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ผู้รายงาน ศมณณ์ญา บุญประสพ ข่าวโดย admin
 • 28 มีนาคม 2565 รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนเมืองเชลียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้รายงาน นางสาวอัญชิสา สารีบุตร ข่าวโดย admin
 • 28 มกราคม 2565 การประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวังทองวิทยา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ของ นายณัฐพล  คัมภีรพจน์ ข่าวโดย admin
 • แบบประเมินความพึงพอใจ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

  ด้านการบริหารทั่วไป
  ด้านการบริหารงบประมาณ
  ด้านวิชาการ
  ด้านบริหารงานบุคคล