หน้าแรก

สพม.สุโขทัย

We are family

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม

ธีรโชติ พระเจริญ

26 พฤศจิกายน 2564

ธีรโชติ พระเจริญ

26 พฤศจิกายน 2564

ธีรโชติ พระเจริญ

26 พฤศจิกายน 2564

ธีรโชติ พระเจริญ

26 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ

 • 22 พฤศจิกายน 2564 แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2564 (70%) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 19 พฤศจิกายน 2564 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณราจ่ายประจปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน (รร.หนองปลาหมอ) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 19 พฤศจิกายน 2564 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณราจ่ายประจปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 18 พฤศจิกายน 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดหาพัสดุและบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามาตรา 56(2)(ข) สำหรับนักพัสดุมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 18 พฤศจิกายน 2564 โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดากรศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2564(70%) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 18 พฤศจิกายน 2564 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบลทุน) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 18 พฤศจิกายน 2564 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบลทุน) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 15 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย เพื่อทำการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม บำนาญ สพม.สุโขทัย จำนวน 20 ราย บำนาญลูกจ้างประจำ สพม.สุโขทัย จำนวน 1 รายสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2564 ใบสมัครตามเอกสารที่แนบค่ะ สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร 061-2717779 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 2 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลประเภทบุคลากรทางการศึกษา ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 2 พฤศจิกายน 2564 การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 27 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 18 สิงหาคม 2564 โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครนักการภารโรง ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 20 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนอุดมดรุณีรับสมัครครูอัตราจ้างและยามรักษาความปลอดภัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 20 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนอุดมดรุณีรับสมัครนักการภารโรง ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 20 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 19 กรกฎาคม 2564 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ข่าวโดย admin
 • 28 ตุลาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 25 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 19 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 5 ตุลาคม 2564 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอน ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 14 กันยายน 2564 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 9 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ(Oparating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 4 สิงหาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 21 กรกฎาคม 2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ(Oparating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สพม.ตาก) ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ของ นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.38 ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 การบริหารคุณภาพวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัย นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผู้รับผิดชอบ นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ข่าวโดย admin