เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา 8 รายการประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566