บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี

นายนราพงษ์ เถาวัลย์

นายนราพงษ์ เถาวัลย์

นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ กลุ่มกฎหมายและคดี