ข้อมูลนักเรียน 20 กรกฎาคม 2563

ที่โรงเรียนรหัส smisอำเภอม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายรวมทั้งหมดห้องจำนวนครู
1สุโขทัยวิทยาคม64012001เมืองสุโขทัย454408411 1,273 481400333 1,214 2,487 76127
2บ้านด่านลานหอยวิทยา64012002บ้านด่านลานหอย240254212706166157119442 1,148 3458
3คีรีมาศพิทยาคม64012003คีรีมาศ200190187577207152120479 1,056 3450
4กงไกรลาศวิทยา64012004กงไกรลาศ1632101945671261481093839503051
5ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์64012005บ้านด่านลานหอย18171146141493783612
6หนองตูมวิทยา64012006หนองตูม404351134471921872211216
7บ้านสวนวิทยาคม64012007เมืองสุโขทัย5350541574745281202771218
8ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก64012008กงไกรลาศ7379842366258511714071624
9ยางซ้ายพิทยาคม64012009เมืองสุโขทัย201222541614104094612
10ลิไทพิทยาคม64012010เมืองสุโขทัย6253711864949411393251223
11อุดมดรุณี64012011เมืองสุโขทัย415413376 1,204 297272302871 2,075 53108
12บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม64012012คีรีมาศ5455531624639431282901217
13เมืองเชลียง64022001ศรีสัชนาลัย279250253782208198171577 1,359 3974
14ศรีสำโรงชนูปถัมภ์64022002ศรีสำโรง263259243765238190198626 1,391 5480
15สวรรค์อนันต์วิทยา64022003สวรรคโลก431417384 1,232 402380356 1,138 2,370 69123
16หนองปลาหมอวิทยาคม64022004สวรรคโลก2225378416181751135712
17บ้านไร่พิทยาคม64022005ศรีสำโรง106100983045665501714752031
18วังทองวิทยา64022006ศรีสำโรง24231865131363297612
19หนองกลับวิทยาคม64022007สวรรคโลก1513225014212055105612
20บ้านแก่งวิทยา64022008ศรีสัชนาลัย543956149232333792281218
21เมืองด้งวิทยา64022009ศรีสัชนาลัย7379792315845471503811225
22ขุนไกรพิทยาคม64022010ศรีสำโรง253542102272720741761212
23สวรรค์อนันต์วิทยา 264022011สวรรคโลก911214113893071612
24ท่าชัยวิทยา64022012ศรีสัชนาลัย5463571743333401062801214
25ศรีนคร64022013ศรีนคร1661721434817991852557362544
26ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์64022014ทุ่งเสลี่ยม271293259823248252223723 1,546 4482
27ชัยมงคลพิทยา64022015ทุ่งเสลี่ยม3743411213643481272481219