สพม.สุโขทัย ยินดีต้อนรับ

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรสพม.สุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวชลธิชา  สุวรรณจันทร์รัศมี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย