พิธีทำบุญตักบาตรรับอรุณแห่งความสุข เนื่องในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2565

   นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรับอรุณแห่งความสุข เนื่องในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2565 ณ วัดตระพังทอง  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย