พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ในงานประเพณีลอยกระทง  เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้  นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทน  ผู้ว่าราชการ จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (แยกวังวน)   ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา