มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “รวมใจเกษียณสุขสู่ ครอบครัวครูกงไกรลาศ”

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในงาน “มุทิตาจิตคารวะครูฯผู้เกษียณอายุราชการ” พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวคำอวยพรในงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “รวมใจเกษียณสุขสู่ ครอบครัวครูกงไกรลาศ” โดยมี ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย