สพม.สุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา สังกัด สพม.สุโขทัย

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 มีผู้มาสมัคร จำนวน 12 ราย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย