ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่ไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน เข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิธีลอยพระประทีปพระราชทาน ประจำปี 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่ไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และพิธีลอยพระประทีปพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย