พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุชาติ  ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีและมีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในสังกัด จำนวน 6 ราย ณ อาคารหอประชุมสมเกียรติชอบผล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย