ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย