วิทยากรบรรยาย หัวข้อ Case study และวิทยากรพี่เลี้ยงในระยะที่ 3

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ Case study  และวิทยากรพี่เลี้ยงในระยะที่ 3 การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ขอบคุณภาพจาก สน.พัฒนาระบริหารงานบุคคลและนิติการ