การให้คำปรึกษาแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

  นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 2 นายกิตติภูมิฐ์ สุขเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมการให้คำปรึกษาดังกล่าว ณ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม (วันที่ 28 กันยายน 2566)