การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2566

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมและกล่าวรายงาน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71มปีการศึกษา 2566oระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2566 พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยและผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 14 กันยายน 2566)