ประชุมคณะกรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดมาตรการ และแนวทางบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมเจ้าราม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 31 สิงหาคม 2566)