พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการ  จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา  และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญงอกงามและยั่งยืนสืบไป ณ วัดคูหาสุวรรณ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 1 สิงหาคม 2566)