ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอย้ายกรณีพิเศษ

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอย้ายกรณีพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 24 กรกฎาคม 2566)