ร่วมเป็นเกียรติในการถ่ายวิดีทัศน์สร้างการรับรู้

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในการถ่ายทำวิดีทัศน์สร้างการรับรู้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงาน ก.ค.ศ..ให้ใช้สถานที่..เพื่อถ่ายวีดีทัศน์ และสัมภาษณ์ (นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์) ตำแหน่งวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครูที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะในระบบ DPA เพื่อนำไปใช้ในการประกอบผลิตสื่อ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 14 กรกฎาคม 2566)