สพม.สุโขทัย เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2566 เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2566..จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ..เป็นประธานในการประชุมสัมมนา  ณ ห้องนงนุชเทรดดิชั่นฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี (วันที่ 11 กรกฎาคม 2566)