สพม.สุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับคณะลูกเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับคณะลูกเสือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้ารับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ได้แก่

1. นายศราวุธ คำแก้ว รอง ผอ.สพม.สุโขทัย และนายกฤษณธรรม ถาพันธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเข้ารับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอลูกเสือพระราชทาน

2. นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ ผอ.โรงเรียนลิไทพิทยาคม เข้ารับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ประจำปี 2565

3. นายอธิราช  จันแสนตอ ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เข้ารับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปี 2565

4. โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เข้ารับรางวัลประกวดระเบียบแถวลูกเสือระดับประเทศ ประจำปี 2565 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

5. การอนุมัติให้มีคุณวุฒิ วู๊ดแบดจ์ 3 ท่อน ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม A.L.T.

– นางสาวเมทินี ใจซื่อ     ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนอุดมดรุณี

– นางเรณู บุญอินทร์    ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566)