ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 4/2566

นายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย      พร้อมด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 30 มิถุนายน 2566)