ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุม กับคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา โดยมีนายเฉลา พวงมาลา  สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 406–407  ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ  (วันที่ 19 พฤษภาคม 2566)