สพม.สุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รอง ผอ.สพม.สุโขทัย

สพม.สุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รอง ผอ.สพม.สุโขทัย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 รางวัลระดับกระทรวง