โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม เปิดโลกวิชาการสู่การพัฒนาสมรรถนะอาชีพนักเรียน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดโลกวิชาการสู่การพัฒนาสมรรถนะอาชีพนักเรียน พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะอาชีพของผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  ณ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566)