สพม.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ รอบแรก

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนผู้สอบแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ณ สนามสอบโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566)