ขอแสดงความยินดีกับทีม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมืองเชลียง และโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เข้าสู่ในระดับประเทศ ประจำปี 2566

นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ดร.ปองพล วรปานิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำทีมคณะผู้บริหารจังหวัดสุโขทัย สมาชิก TO BE NUMBER จังหวัดสุโขทัย คว้าชัยผ่านการคัดเลือกประกวดการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าสู่การประกวด ในระดับประเทศประจำปี 2566 โดยมีโรงเรียนในสังกัด   สพม.สุโขทัย ได้ผ่านการคัดเลือก ระดับต้นแบบ ได้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมืองเชลียง ระดับดีเด่น  ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)