สพม.สุโขทัย ร่วมงานวันรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นายสุชาติ  ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานงานวันรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมงานและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อคุณรามคำแหง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 17 มกราคม 2566)