พิธีบวงสรวงและสมโภช 50 ปี พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข และนายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภช 50 ปี พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม