เปิดบ้านศรีนคร “เสริมสร้างศาสตร์และศิลป์ พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย​ มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน​เปิดบ้านศรีนคร “เสริมสร้างศาสตร์และศิลป์ พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ” SNK OPEN HOUSE โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหาร​โรงเรียน สังกัด สพม.สุโขทัย​ ผู้บริหาร​ คณะครู​ นักเรียน​ โรงเรียน​เครือข่าย​ คณะกรรมการ​สถานศึกษา​ ผู้บริหาร​ คณะ​ครู​ นักเรียน​ โรงเรียนศรีนคร เข้าร่วมกิจกรรม​ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ณ​ โรงเรียนศรีนคร (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)