สัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566รอบที่ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566  รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการคัดเลือกฯโดยการสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเจ้าราม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย