ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ คำแก้ว นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย    ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการการศึกษา โดยมี นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเขาหลวง สพม.สุโขทัย (วันที่ 3 พฤษภาคม 2566)