เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเทศกาลวันวาเลนไทน์

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเทศกาลวันวาเลนไทน์ เพื่อออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง และเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสม ณ พื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัยที่เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยง อาทิเขื่อนสรีดภง  อุทยานเมืองเก่า วัดศรีชุม  ทุ่งทะเลหลวง (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)