ระบบแก้หนี้ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำโปรแกรมออนไลน์ “ระบบแก้หนี้ สพฐ.” แจ้งประชาสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมถึงข้าราชการบำนาญตามปฏิทินการรับลงทะเบียน ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึง 5 มกราคม 2567
รอบที่ 2 วันที่ 20 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
รอบที่ 3 วันที่ 21 – 30 เมษายน 2567
รอบที่ 4 วันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2567
รอบที่ 5 วันที่ 21 – 30 สิงหาคม 2567
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://debtclinic.obec.go.th