สพม.สุโขทัย เข้าร่วมงานการขับเคลื่อนการเรียนรู้การสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย (ภาคเหนือตอนล่าง)

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานการขับเคลื่อนการเรียนรู้การสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย (ภาคเหนือตอนล่าง) โดยมี ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขต 1 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นายประเสริฐ จั่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสังกัด สพม.สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 และ สพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าร่วมงานดังกล่าวเพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจในมรดกโลกทางวัฒนธรรม ความเป็นไทย วิถีประเพณีและวัฒนธรรมไทย ผ่านการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (วันที่ 17 มกราคม 2566)