สพม.สุโขทัย เข้าร่วมงานวันครูอำเภอสวรรคโลก 

นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมงานและกล่าวนำคำปฏิภาณ เนื่องในงาน “วันครูอำเภอสวรรคโลก ประจำปี 2566” เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมอาคารโดม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (วันที่ 16 มกราคม 2566)