สพม.สุโขทัย เข้าร่วมพิธีงานวันครู 

นายสุชาติ ทีคะสุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีงานวันครู อำเภอเมืองสุโขทัย โดยมี ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขต 1 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นายพีระพล พูลทวี ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัย และนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  เข้าร่วมพิธีงานวันครูพร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา  การจัดงานวันครูครั้งนี้เป็นปีที่ 67 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาฯ  ณ  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 16 มกราคม 2566)