สพม.สุโขทัย เตรียมความพร้อมการจัดงานการขับเคลื่อนการเรียนรู้การสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย(ภาคเหนือตอนล่าง)

นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม ลงพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการจัดงานการขับเคลื่อน การเรียนรู้การสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย (ภาคเหนือตอนล่าง) ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (วันที่ 13 มกราคม 2566)