เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร AIS อุ่นใจ CYBER

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมชี้แจง                        การขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร AIS CYBER พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล รับชมระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VIDEO CONFERENCE) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิตัล ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 12 มกราคม 2566)