งานแถลงข่าวการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มอบหมายให้นายศราวุธ  คำแก้ว                            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (วันที่ 10 มกราคม 2566)