ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (ภาคเหนือตอนล่าง)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุม                       ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (ภาคเหนือตอนล่าง) โดยมีนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 10 มกราคม 2566)