โครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากรปาฐกถาในหัวข้อ “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต” โครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน ให้กับนักเรียน ในสังกัด สพม.สุโขทัย ประมาณ 270 คน  ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพื่อเป็นการส่งเสริม และปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตและตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต