สพม.สุโขทัย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สพม.สุโขทัย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นายประเสริฐ  จั่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และนางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และรับนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 5 มกราคม 2566)