ประชุมคณะกรรมการประจำฐานการเรียนรู้ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ครั้งที่ 2/2566

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำฐานการเรียนรู้ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย