ลงพื้นที่ดูสถานที่จริง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมประจำฐานการเรียนรู้ วันพ่อขุนราชคำแหงมหาราช

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย  นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ดูสถานที่จริง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมประจำฐานการเรียนรู้  วันพ่อขุนราชคำแหงมหาราช โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนในสังกัดร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมฯ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566