สวัสดีปีใหม่ 2566

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สวัสดีปีใหม่พร้อมอวยพรปีใหม่แก่บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย