ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย